ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่มีการแบ่งปัน (Shared Data Rollback Testing)

การทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่มีการแบ่งปัน (Shared Data Rollback Testing) เน้นทดสอบว่าระบบสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลufabetที่มีการแบ่งปันระหว่างหลายผู้ใช้ได้ โดยมักจะทดสอบดังนี้:

 1. ทดสอบการแก้ไขข้อมูลที่มีการแบ่งปัน:
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลที่ถูกแบ่งปันโดยหลายผู้ใช้.
  • ทดสอบว่าการแก้ไขข้อมูลufabetนี้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ทุกคนที่มีการแบ่งปันข้อมูลนี้.
 2. ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลเมื่อมีการแบ่งปัน:
  • ทดสอบกระบวนการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลufabetที่ถูกแบ่งปัน.
  • ทดสอบว่าระบบสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่ถูกแบ่งปันโดยทุกคนได้.
 3. ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้ทำการแบ่งปัน:
  • ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่ถูกแบ่งปันโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้ทำการแก้ไข.
  • ทดสอบว่าระบบสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลufabetที่ถูกแบ่งปันโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้ทำการแก้ไขได้.
 4. ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่มีการแบ่งปันแบบพร้อมกัน:
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลufabetที่ถูกแบ่งปันแบบพร้อมกันโดยหลายผู้ใช้.
  • ทดสอบกระบวนการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่ถูกแบ่งปันแบบพร้อมกัน.
 5. ทดสอบการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่มีการแบ่งปันแบบต่อเนื่อง:
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลufabetที่ถูกแบ่งปันแบบต่อเนื่อง.
  • ทดสอบกระบวนการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลที่ถูกแบ่งปันแบบต่อเนื่อง.

การทดสอบ Shared Data Rollback ช่วยให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้องของกระบวนการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลufabetที่มีการแบ่งปัน. การทดสอบที่รอบคอบและเป็นรายละเอียดช่วยให้มีความมั่นใจในความถูกต้องของกระบวนการนี้ในระบบ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *